Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement bevat nadere richtlijnen van de club omtrent normen, waarden en gedragsregels. Iedere wijziging in het huishoudelijk reglement dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de leden op een algemene ledenvergadering.

Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

Bijlage:

Comments are closed.