Bekijk ons ook op facebook: R.K.S.V. Boerdonk | Samenwerking Jeugd Keldonk & Boerdonk

Informatie over onze vereniging

De eerste stappen

Boerdonk, april 1968. Een groepje kinderen komt onder leiding van Th. Gofers voor het pakhuis te Boerdonk bijeen. Voor een dubbeltje per man mag men meevoetballen. Beheerder van het potje: Rini Weijers. Inzet: een medaille, welke één van L. Kanters’ kinderen thuis stiekem mee heeft gepikt. Bij nadere bestudering blijkt deze medaille de eerste A-prijs van de vierjarige droogstaande koeien te zijn, behaald op de fokdag in Den Bosch; doch de lol is er niet minder om.

 

De officiële oprichting

Op vrijdag 13 februari 1969 werd de eerste officiële vergadering gehouden in het toenmalig clubhuis “D’n Hospes”. Hier werden de door het bestuur opgestelde statuten en bijgaand huishoudelijk reglement door de vergadering met algemene stemmen goedgekeurd, terwijl eveneens werd besloten de Koninklijke goedkeuring aan te vragen, teneinde daardoor de erkenning der vereniging als rechtspersoon te verkrijgen. Verder trad op deze vergadering het voorlopig bestuur volledig af, waarna het bij eerste stemming als definitief bestuur werd verkozen met eveneens G. v.d. Rijt als voorzitter. Tevens werd pastoor Westerlaken als geestelijk adviseur benoemd. Op deze vergadering bleek dat de vereniging reeds 37 senioren had en 30 junioren. Ook werd toen de contributie vastgesteld, welke werd bepaald op fl. 9,00 per jaar voor de junioren (tot en met 16 jaar) en fl. 12,00 per jaar voor de senioren. De overige inkomsten voor de club bestonden toen uit de opbrengsten van kaartavonden, welke toen reeds georganiseerd werden, een subsidie van de gemeenten ad. fl. 550,00 en de bijdrage van het clubhuis.

Lees meer…

Contributie

Contributie wordt betaald per seizoen, welke elk jaar ingaat op 01 juli en loopt tot 30 juni het jaar erop. De contributiebedragen voor het seizoen 2016-2017 zijn als volgt:

 • Senioren: € 100,=
 • Junioren: € 50,=
 • Steunend lid met stemrecht: € 35,=
 • Steunend lid zonder stemrecht: € 25,=
 • Rustend jeugdlid t/m 4 jaar: € 17,50
 • Rustend jeugdlid vanaf 5 jaar: € 25,=
 • Spelend jeugdleider: € 45,=
 • Niet spelend jeugdleider (zonder stemrecht): € 20,=

 

Word lid van onze gezellige vereniging. De coach en trainer wachten op jou!

Laat zien wat jij kan! Word lid en vul het aanmeldingsformulier in:

Aanmeldingsformulier


Verder instructies staan op het aanmeldingsformulier.

 

Afgelasting door onze vereniging zelf of door de Gemeente

 • Op het publicatiebord vlak bij de ingang van het sportpark wordt dit kenbaar gemaakt.
 • De leiders van het elftal worden op de hoogte gesteld, waarna zij dit eventueel bekend maken binnen het team.
 • Via de website: – Nieuwsbericht – Op de pagina ‘Programma’

Afgelastingen door KNVB

De KNVB is opgedeeld is districten.

RKSV Boerdonk speelt in District Zuid II.

Informatie is te vinden op Teletekst bladzijde 603 van Ned 1, 2 of 3.

In de afgelastingsregeling wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • Categorie A en B
 • Categorie A: 1e elftal
 • Categorie B: Alle overige senioren en jeugdelftallen

In het algemeen omschrijft de KNVB de Categorie A:

 • mannen veldvoetbal standaard hoofdklasse t/m de 7e klasse
 • mannen veldvoetbal reserve hoofdklasse t/m de reserve 3e klasse.

In Zuid II ook de 4e klasse.

 • vrouwen veldvoetbal eredivisie, hoofdklasse, 1e en 2e klasse
 • A-, B-, C-junioren eredivisie t/m de 1e klasse
 • D-pupillen 1e divisie, 2e divisie en hoofdklasse
Let erop dat je de juiste dag bekijkt op teletekst. 

Teletekst

De schermindeling van Teletekst blz. 603 kan er als volgt uitzien:

Voorbeeld 1: Categorie B van Zuid II is aangekruist: Alle wedstrijden zijn afgelast, behalve voor het 1e elftal.

Afgelast Boerdonk AB

Voorbeeld 2: Categorie A en B zijn aangekruist: Alle wedstrijden zijn afgelast.

Afgelast Boerdonk

Doelstelling:

De Club van 50, opgericht op 2 oktober 1997, heeft ten doel het financieel ondersteunen van de voetbalvereniging R.K.S.V. Boerdonk.

Alle informatie over de Club van 50
 • boerdonk
 • contributie
 • cvv1-2
 • cvv2-2
 • cvv7-2
 • cvv8-2
 • milheezer_b_boerdonk
 • rksvboerdonk
 • 70-71
 • jo11_1g
 • jo13-1
boerdonkcontributiecvv1-2cvv2-2cvv7-2cvv8-2milheezer_b_boerdonkrksvboerdonk70-71jo11_1gjo13-1
Bestuur
Jeugdbestuur
Kantinebeheer / terreinonderhoud:
Westrijdsecretaris,  Ledenadministratie & Consul
Scheidsrechters
Club van 50
Sponsorcommissie
Technische commissie