Contributie

De contributies zijn vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Vanaf seizoen 2024-2025 vindt de inning van de contributie ineens in de maand juli/augustus voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen. Lid worden kan per 1 juli en per 1 januari, waarbij respectievelijk per gehele of halve jaar het bijbehorende contributiebedrag verschuldigd is. Afmeldingen voor het nieuwe seizoen dienen uiterlijk voor 30 juni voor het betreffende nieuwe seizoen worden gedaan per e-mail naar info@rksvboerdonk.nl

De inning van de contributie geschied uitsluitend via automatische incasso.

De contributie zoals deze geldt voor het seizoen 2024-2025 (de genoemde jaarbedragen kunnen jaarlijks geïndexeerd worden).

CategorieBedrag (per jaar)
Lidmaatschap (vanaf 18 met stemrecht)€ 160,00
Lidmaatschap (vanaf 5 tot 18)€ 90,00
Lidmaatschap steunend lid (met stemrecht)€ 42,00
Lidmaatschap steunend lid (zonder stemrecht)€ 32,00
Lidmaatschap (tot 4 jaar)€ 20,00
Vrijwilligers (geen stemrecht)Gratis

Comments are closed.