Contributie

De contributies zijn vastgesteld in de ledenvergadering. De inning van de contributie voor het seizoen gebeurt in twee delen. Voor de leden die zich hebben gemachtigd voor automatische incasso zal de contributie inning geschieden via automatische incasso. De genoemde jaarbedragen kunnen jaarlijks geïndexeerd worden en voor dit seizoen wordt hiervan gedeeltelijk gebruik gemaakt.

Afmelding voor het nieuwe seizoen dient uiterlijk de 30e juni voor het betreffende nieuwe seizoen te worden gedaan per e-mail naar info@rksvboerdonk.nl

Dit zijn de bedragen die gelden voor het seizoen 2022 – 2023:

Lidmaatschap Jeugdleider€ 65,00
Lidmaatschap Jeugdleider spelend€ 80,00
Lidmaatschap overig bestuur€ 40,00
Lidmaatschap junioren€ 85,00
Lidmaatschap steunend jeugd t/m 4 jaar€ 20,00
Lidmaatschap senioren€ 155,00
Lidmaatschap donateur met stemrecht€ 40,00
Lidmaatschap donateur€ 30,00

Comments are closed.