UITNODIGING Najaarsvergadering 9 september

18 augustus 2021

Beste leden,

De najaarsvergadering van 9 september gaat altijd door.

In verband met de coronamaatregelen willen we wel graag weten wie er allemaal naar de vergadering wil komen.

Daarom vragen we dringend: meld je aan op info@rksvboerdonk.nl. voor zondag 5 september!

Aanmelden kan deze keer alleen via de mail.

Najaarsvergadering RKSV Boerdonk

Donderdag 09 september 2021

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Kantine RKSV Boerdonk

Agenda:

          – Opening

          – Presentielijst

          – Notulen vorige vergadering d.d. 24-10-2019

          – Jaarverslagen zie hieronder

          – Financieel verslag 2019-2020 / 2020-2021 en begroting 2021-2022

          – Commissies

          – Mededelingen

          – Rondvraag

– Bestuursverkiezing

Henri Penninx, Mieke van der Doelen en Jolanda Opheij zijn aftredend. Mieke en Jolanda stellen zich niet meer herkiesbaar. Henri stelt zich herkiesbaar.

De volgende personen dragen wij als bestuur voor:  Daan Dortmans, John Biemans, Josine van Hoof, Luke van der Doelen, Paul Wellens, Roy Huijbers, Teun Verachtert

Evt. (tegen)kandidaten kunnen zich, onder de voorwaarden die vastgelegd zijn in de statuten, tot 1 uur voor de vergadering melden bij de voorzitter.

          – Sluiting

Aanmelden per e-mail: info@rksvboerdonk.nl

Het bestuur,

RKSV Boerdonk

Opmerking: I.v.m. de najaarsvergadering begint de training voor zowel de A- als B- selectie op donderdag 9 september as. om 18.00 uur. Gelieve hier rekening mee te houden!

Last modified: 2 maart 2022

Comments are closed.