RKVV KELDONK/RKSV BOERDONK KIEST VOOR INTERNE JEUGDTRAINERSCURSUS

29 maart 2023

De verenigingen werken samen met hun jeugd en men wil haar jeugdtrainers specifiek scholen.
Omdat men veel waarde hecht aan haar jeugdopleiding zal een interne jeugdtrainerscursus plaatsvinden. De organisatie is in handen van www.jeugdvoetbalopleiding.nl. 17 maart was de eerste avond, hierna volgen nog twee trainingsavonden.
 
Het gaat om collectieve scholing van alle jeugdtrainers waardoor de onderlinge samenhang en uitwisseling van kennis als een
“rode draad” door de totale opleiding van onze jeugdspelers kan ontstaan.
 
GROTE VOORDELEN:
– De visie en het beleid van de vereniging zelf zijn het uitgangspunt.
– Dankzij de clubspecifieke benadering is er sprake van maatwerk.
– De scholing is op de eigen locatie
– Gekozen wordt voor een interactieve werkwijze.
– Praktijkgericht
– Laagdrempelig: iedere trainer kan hier mee aan de slag.
– De saamhorigheid en de eenduidigheid vergroot enorm.
– Motivatie en betrokkenheid jeugdtrainers neemt toe.
– Nieuwe inspiratie voor iedere jeugdtrainer.
 
 
Via een dynamische opzet kunnen zowel de onervaren trainers zich ontwikkelen, maar ook gekwalificeerde oefenmeesters zullen via de moderne visie van de docenten nieuwe inzichten opdoen. Groot voordeel om alle jeugdtrainers gezamenlijk te scholen dat de
totale jeugdopleiding van de vereniging hierdoor eenduidiger kan groeien naar het gewenste niveau dat nodig is om alle jeugdspelers optimaal op te leiden.

Alle cursisten ontvangen heel veel oefenstof om structureel op een succesvolle wijze de training van de jeugd te kunnen verzorgen.

Last modified: 29 maart 2023

Comments are closed.