Overlijden Rob Verhoeven

15 maart 2023

Beste leden,

Afgelopen vrijdag bereikte ons het trieste bericht van het plotselinge overlijden van ons lid Rob Verhoeven.
Rob is in Boerdonk terecht gekomen, omdat hij hier zijn grote liefde Peti gevonden had. Al vrij snel daarna kwam hij samen met een aantal vrienden bij R.K.S.V. Boerdonk in het 3e elftal voetballen. Later heeft hij ook nog enkele jaren bij de veteranen gevoetbald en sloot hier zijn actieve carrière ook af.
Na enkele jaren bij onze vereniging gespeeld te hebben, werd hem gevraagd of hij in het bestuur zitting wilde nemen. Dit deed hij en heeft dit vervolgens van 2014 tot 2018 gedaan. Binnen het bestuur was Rob verantwoordelijk voor o.a. digitalisering, de website, scheidsrechters en materialen. Zijn taken binnen het bestuur heeft hij altijd met verve en vol overgave vervuld. Wat hem werd gevraagd, werd geregeld. Rob was een man van zijn woord.
Nadat Rob gestopt was met het bestuur, is hij nog als vrijwilliger aan onze vereniging verbonden gebleven en vervulde vanuit die hoedanigheid diverse ondersteunende taken. Ook dit deed hij vol overgave en ook hier gold dat je altijd op hem kon rekenen.
Wij willen zijn vrouw Peti, familie, vrienden en een ieder die het betreft heel veel sterkte toewensen met dit grote gemis.

Bestuur R.K.S.V. Boerdonk

Namens Rob is een collectebus aangemaakt bij stichting Matchis. In plaats van bloemstukken zou Rob een vrijwillige donatie voor Stichting Matchis heel fijn gevonden hebben. https://matchisinmemoriam.digicollect.nl/rob-verhoeven

Last modified: 15 maart 2023

Comments are closed.