Agenda ALV & Rob Scheepers 5 maart

27 februari 2024

Hierbij nodigen we je uit voor de algemene ledenvergadering met aansluitend, ter ere van ons 55-jarig bestaan, een afterparty met Rob Scheepers.

Aanvang vergadering: 20.00 uur
Aanvang afterparty: 21.30 uur
Locatie: Kantine R.K.S.V. Boerdonk

Agenda

1.   Opening door voorzitter
2.   Mededelingen
3.   Presentielijst
4.   Vaststellen notulen vorige vergadering (zie bijlage)
5.   Financiën – Voorstel wijzigingen m.b.t. contributie
6.   Aanpassing huishoudelijk reglement
      Voorstel: Een jaarlijkse contributieverhoging te hanteren tot maximaal 3%. Welk percentage (per categorie) het exact wordt, wordt berekend door de penningmeester en wordt elk seizoen in het voorjaar door het bestuur gecommuniceerd naar de leden. Zolang de verhoging dan niet boven 3% komt hoeft dit daarna niet steeds opnieuw goedgekeurd te worden in een ALV.
7.   Kantinebeheerders
8.   Komende activiteiten
9.   Overige punten/mededelingen en portefeuille bestuurders
10. Rondvraag
11. Afsluiting
12. Afterparty met Rob Scheepers


Ben jij ook van de partij? Dan vragen we je om dit toch even door te geven. En is je partner ook erbij, geef dat dan ook meteen even door! Dankjewel!

Last modified: 27 februari 2024

Comments are closed.