Club van 50

[dt_sc_h3 class=”” subtitle=””]

DOELSTELLING

[/dt_sc_h3]

De Club van 50, opgericht op 2 oktober 1997, heeft ten doel het financieel ondersteunen van de voetbalvereniging R.K.S.V. Boerdonk.

[dt_sc_hr_invisible_small /][dt_sc_fullwidth_section id=”” backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”” paddingbottom=”” textcolor=”” class=”” first][dt_sc_one_half first][dt_sc_tabs_horizontal] [dt_sc_tab title=”Reglement” icon=”home”] [dt_sc_fancy_ol style=”decimal” variation=”gold”]
 1. Lidmaatschap:[dt_sc_br /]
  • Men wordt lid door zich aan te melden bij een van de commissieleden en de jaarlijkse bijdrage van 25,- euro te betalen.[dt_sc_br /]• Het lidmaatschap geldt voor de periode van een jaar, telkens van 1 oktober tot 1 oktober, en wordt aan het einde van deze periode automatisch met een jaar verlengd. Wanneer men lid wordt na 1 juni, bedraagt de bijdrage voor het lopende jaar 0,- euro.[dt_sc_br /]• De Club van 50 zal geen maximaal aantal leden hebben. Het lidmaatschap is persoonlijk of per bedrijfsnaam en niet overdraagbaar.[dt_sc_br /]• Een lid van de club van 50 hoeft geen lid te zijn van RKSV Boerdonk. Echter een wild opgerichte club is niet toelaatbaar.[dt_sc_br /]
 2. Wat krijgt een lid er voor terug:[dt_sc_br /]
  Leden van de Club van 50 krijgen een vermelding op het ledenbord in de kantine van het clubhuis. De Club van 50 zal één keer per jaar een vergadering organiseren voor de leden van de Club van 50. Dit ter bevordering van de onderlinge banden, ter stimulatie om lid te worden en blijven en om bestedingsdoelen aan te geven. Aan het lidmaatmaatschap is geen leeftijd verbonden, echter alleen leden van 16 jaar en ouder en een bedrijf krijgen een uitnodiging voor de vergadering. Elk lid mag een persoon extra en elk bedrijf mag 2 personen afvaardigen op de vergadering.
 3. Financiën:[dt_sc_br /]
  De geldmiddelen van de Club van 50 bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden. Ieder lid is jaarlijks een bijdrage verschuldigd van 25,- euro. De jaarlijkse bijdragen worden geïncasseerd na verzoek tot betaling van een rekening, welke wordt toegezonden in oktober. Alle financiële handelingen lopen via de penningmeester van de commissie club van 50.[dt_sc_br /]De kas wordt jaarlijks gecontroleerd door 2 onafhankelijke leden, die deze functie maximaal 5 jaar mogen vervullen. De kas loopt per kalenderjaar van 1 oktober tot 1 oktober. Indien om redenen de club van 50 wordt opgeheven dan behoort het restant van het geld toe aan de clubkas van de voetbalvereniging van RKSV Boerdonk.
 4. Verzoek tot financiële ondersteuning:[dt_sc_br /]
  Ieder lid van de Club van 50 en ieder lid van RKSV Boerdonk kan een verzoek indienen voor een bestedingsdoel. Dit verzoek dient bij een van de leden van de Commissie te worden ingediend. De Commissie Club van 50 beoordeelt het verzoek en neemt in overleg met het clubbestuur de beslissing over eventuele honorering van het verzoek. Een bijdrage wordt in principe alleen toegekend aan de voetbalvereniging voor investeringen c.q. andere uitgaven van de voetbalvereniging, welke normaliter niet in de normale begroting worden opgenomen, doch wel een toegevoegde waarde hebben voor de voetbalvereniging.
 5. Beheer:[dt_sc_br /]
  De dagelijkse gang van zaken wordt door de Commissie Club van 50 uitgevoerd. De commissie is belast met het beheren van de Club van 50: administreren, behandelen van verzoeken, voordracht richting het Bestuur RKSV Boerdonk voor het toewijzen van gelden en al het andere wat ter tafel komt betreffende de Club van 50. De Commissie Club van 50 bestaat uit drie personen, met ieder een gelijke stemverhouding. Nieuwe leden voor de commissie worden door de commissie zelf voorgedragen en met goedkeuring van het bestuur van RKSV Boerdonk aangewezen. De club van 50 is geen rechtspersoon, doch onderdeel van de voetbalvereniging RKSV Boerdonk. RKSV Boerdonk blijft verantwoordelijk en eventueel aansprakelijk voor activiteiten en uitgaven van de club van 50. Jaarlijks wordt ten minste één keer verslag gedaan aan de leden inzake de activiteiten en de inkomsten en uitgaven. Recepties aangeboden van leden worden bezocht door een of meerdere commissieleden na een aankondiging. Geboortekaarten worden beantwoorden met een wenskaart en bij overlijden van een van de leden volgt een grafstuk. Er is een fotoalbum beschikbaar, waar jaarlijks aanvullingen in worden aangebracht.
 6. Opzegging:[dt_sc_br /]
  Opzegging is mogelijk via een mondelinge of schriftelijke melding bij een van de commissieleden. Daarnaast eindigt het lidmaatschap wanneer:[dt_sc_br /]• Het lid ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet betaalt.[dt_sc_br /]• Het lid komt te overlijden.[dt_sc_br /]Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.
 7. Reglement:[dt_sc_br /]
  Dit reglement kan ten alle tijden worden gewijzigd en/of worden aangepast.
  In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de commissie zo nodig in overleg met het bestuur van RKSV Boerdonk.
[/dt_sc_fancy_ol] [/dt_sc_tab] [dt_sc_tab title=”Informatie” icon=”support”]

Sinds de oprichting in 1997 zijn er al vele bestedingen gedaan vanuit de Club van 50 aan R.K.S.V. Boerdonk. 

Zie gallerij aan de rechterkant. Hier kunt u zien welke bestedingen er zoal zijn gedaan.

Commissieleden:

[dt_sc_fancy_ul style=”circle-o” variation=”gold”]
 • Marco van Deursen (voorzitter)
 • Dennis Bouw
 • Geert Biemans
[/dt_sc_fancy_ul] 
[/dt_sc_tab] [/dt_sc_tabs_horizontal][/dt_sc_one_half][dt_sc_one_half id=”column_data” ][dt_sc_gallery_item id=”1425″ /][/dt_sc_one_half][/dt_sc_fullwidth_section][dt_sc_hr_invisible_small /][dt_sc_fullwidth_section id=”” backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”50%” parallax=”yes” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”” paddingbottom=”” textcolor=”” class=”” first][dt_sc_one_column id=”column_data” class=”sign-up-form” first] [dt_sc_two_third_inner first type =” type1″ class=”skin-bg”][dt_sc_tabs_horizontal]
[dt_sc_tab title=”Bestedingsaanvraag”]

Middels invullen van onderstaand formulier vraagt u een besteding aan bij Club van 50 van R.K.S.V. Boerdonk. Onderstaande gegevens horen bij bedrijf/persoon welke aanvraag plaatst.

  [/dt_sc_tab]
  [dt_sc_tab title=”Lid worden van de Club van 50″]

  Middels invullen van onderstaand formulier wordt u aangemeld als lid bij Club van 50 van R.K.S.V. Boerdonk. Onderstaande gegevens horen bij bedrijf/persoon dat lid wenst te worden.

   [/dt_sc_tab]
   [/dt_sc_tabs_horizontal][/dt_sc_two_third_inner][dt_sc_one_third_inner type =” type1″]

    

   Uw steentje bijdragen?

    

    

    
   [/dt_sc_one_third_inner] [/dt_sc_one_column][/dt_sc_fullwidth_section]

   Comments are closed.