R.K.S.V. Boerdonk | Samenwerking Jeugd Keldonk & Boerdonk R.K.S.V. Boerdonk |

Update m.b.t. corona

Beste leden,

Het zijn bizarre tijden voor ons allemaal.

Leden die zijn overleden ten gevolge van het coronavirus, zieke leden, leden die familie of vrienden hebben verloren, leden die van heel nabij meemaken wat het coronavirus allemaal met je kan doen. Geen trainingen, niet voetballen, een kantine die gesloten is. Het is zeer bijzonder wat we allemaal meemaken.

Maar ook alle evenementen op de voetbalclub die geen doorgang vinden. Denk aan het nachttoernooi, koningsdag, seizoen afsluiting, de kaartavonden die abrupt zijn gestopt.

Als bestuur vinden we het heel moeilijk om te zien dat het sportpark er zo verlaten bij ligt. We proberen ons natuurlijk zo veel mogelijk op de hoogte te houden van het wel en wee van onze leden, maar zelfs dat valt in deze tijden niet altijd mee. Want….je ziet en spreekt elkaar veel minder of zelfs niet als je er geen moeite voor doet.

Via dit schrijven willen we jullie laten weten waar we als bestuur mee bezig zijn en mee bezig zijn geweest. We volgen, net als een ieder van jullie, nauwgezet de nieuwe stappen die door het RIVM/regering worden gezet. Daar proberen we zoveel mogelijk op te participeren. Daarnaast zijn we bezig met de aanvraag van de  €4000.00, die alle veldvoetbal verenigingen vanuit de overheid krijgen. Ook zijn we bezig om de financiële gevolgen in beeld te brengen. Wat kan de gemeente voor ons betekenen etc.

Daarnaast hebben we een webinar gevolgd over verenigingsrecht. Want welke rechten heb je als bestuur in deze bijzondere situatie. Nu de voorjaarsvergadering niet heeft kunnen plaatsvinden, willen we de agendapunten van deze vergadering meenemen naar de najaarsvergadering. Wellicht wordt de najaarsvergadering enige weken naar voren gehaald.

Donderdag 23-04-2020 hebben we een online overleg met het hoofdbestuur van Keldonk met als agendapunt het opstarten van de trainingen bij de jeugd. De hoofdbesturen van beide verenigingen zullen hier de regie in handen nemen en houden. Hoe starten we op, waar moeten we aanpassingen doen, wanneer en hoe geeft de gemeente het weer vrij om op te starten. Uiteraard zullen we zowel de jeugdcommissie als de technische commissie informeren en in dit geheel betrekken. Jullie kunnen zeer binnenkort meer informatie over het opstarten van de jeugdactiviteiten verwachten.

We hopen jullie een inzicht te hebben gegeven in de zaken waar we mee bezig zijn.

Wensen we iedereen een goede gezondheid toe.

Met vriendelijke groet

Bestuur RKSV Boerdonk

About the Author

By StraatVeer / Administrator on apr 23, 2020