R.K.S.V. Boerdonk | Samenwerking Jeugd Keldonk & Boerdonk R.K.S.V. Boerdonk |

Feestvergadering club van 50 – 1 november

Aanstaande vrijdag 1 november a.s. in de kantine van RKSV Boerdonk vindt weer de jaarlijkse avond voor de leden van de club van 50 plaats! Het bestuur van de club van 50, Marco van Deursen, Dennis Bouwe en Geert Biemans start eerst met de vergadering, deze start zoals altijd stipt om 20.00 uur. De koffie […]

Saar Kanters – Pupil van de week 27 oktober

Leeftijd: 8 Elftal: J09-1 Op welke plek speel je het liefst: Verdediging Dit wil ik later worden: ??? Hobby’s: Dansen en voetballen Leukste speelgoed: Trampoline Favoriete speler bij RKSV Boerdonk: Men Broers Favoriete speelster: Lieke Martens Welke club uit de eredivisie gaat kampioen worden in het seizoen 2019-2020: PSV Dit zou ik graag willen bij […]

Najaarsvergadering 24 oktober

UITNODIGING Najaarsvergadering RKSV Boerdonk Donderdag 24 oktober 2019 Aanvang: 21.00 uur Locatie: Kantine RKSV Boerdonk AGENDA 1. Opening 2. Presentielijst 3. Notulen vorige vergadering d.d. 18 april 2019 4. Jaarverslag 2018-2019 5. Financieel verslag 2018-2019 en begroting 2019-2020 6. Bestuursverkiezing Jos Hagelaars is aftredend. Jos stelt zich herkiesbaar. Evt. (tegen)kandidaten kunnen zich, onder de voorwaarden […]