R.K.S.V. Boerdonk | Samenwerking Jeugd Keldonk & Boerdonk R.K.S.V. Boerdonk |

Najaarsvergadering – donderdag 15 november

UITNODIGING 

Najaarsvergadering RKSV Boerdonk

Donderdag 15 november 2018

Aanvang: 21.00 uur

Locatie: Kantine RKSV Boerdonk 

Agenda:

  • Opening;
  • Presentielijst;
  • Notulen vorige vergadering d.d. 19-4-2017;
  • Jaarverslag 2017-2018;
  • Financieel verslag 2017-2018 en begroting 2018-2019;
  • Bestuursverkiezing;

Henri Penninx en Mieke van der Doelen zijn aftredend. Zij stellen zich herkiesbaar. Evt. (tegen)kandidaten kunnen zich, onder de voorwaarden die vastgelegd zijn in de statuten, tot 1 uur voor de vergadering melden bij de voorzitter.

  • Commissies
  • Mededelingen
  • Rondvraag
  • Sluiting

Afmelden bij voorkeur per e-mail: info@rksvboerdonk.nl

of in de kantine 0492-464202 

Het bestuur,

RKSV Boerdonk 

Opmerking: I.v.m. de najaarsvergadering begint de training voor zowel de A- als B- selectie op donderdag 15 november as. om 19.00 uur. Gelieve hier rekening mee te houden!

About the Author

By StraatVeer / Administrator on nov 02, 2018