R.K.S.V. Boerdonk | Samenwerking Jeugd Keldonk & Boerdonk R.K.S.V. Boerdonk |

Najaarsvergadering 24 oktober

UITNODIGING Najaarsvergadering

RKSV Boerdonk

Donderdag 24 oktober 2019

Aanvang: 21.00 uur

Locatie: Kantine RKSV Boerdonk

AGENDA

 • 1. Opening
 • 2. Presentielijst
 • 3. Notulen vorige vergadering d.d. 18 april 2019
 • 4. Jaarverslag 2018-2019
 • 5. Financieel verslag 2018-2019 en begroting 2019-2020
 • 6. Bestuursverkiezing
  • Jos Hagelaars is aftredend. Jos stelt zich herkiesbaar. Evt. (tegen)kandidaten kunnen zich, onder de voorwaarden die vastgelegd zijn in de statuten, tot 1 uur voor de vergadering melden bij de voorzitter.
 • 7. Mededelingen
 • 8. Rondvraag
 • 9. Sluiting

Afmelden bij voorkeur per e-mail: info@rksvboerdonk.nl

of in de kantine 0492-464202

Het bestuur,

RKSV Boerdonk

Opmerking: I.v.m. de najaarsvergadering begint de training voor zowel de A- als B- selectie op donderdag 24 oktober as. om 19.00 uur. Gelieve hier rekening mee te houden!

About the Author

By StraatVeer / Administrator on okt 09, 2019